แสดงรายการ จากวงศ์ "OXALIDACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Averrhoa bilimbi L. ตะลิงปลิง OXALIDACEAE
2 Oxalis corniculata Linn. ส้มสามตา OXALIDACEAE
3 Oxalis corymbosa DC. ผักแว่นดอย OXALIDACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index