แสดงรายการ จากวงศ์ "MEMECYLACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Memecylon edule Roxb. พลองเหมือด MEMECYLACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index