แสดงรายการ จากวงศ์ "BIGNONIACEAE"   พบทั้งสิ้น 30 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Crescentia cujete L. น้ำเต้าต้น BIGNONIACEAE
2 Dolichandrone serrulata (D.C.) Seem. แคขาว BIGNONIACEAE
3 Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. แคนา BIGNONIACEAE
4 Fernandoa adenophylla (Wall.ex G.Don) Steenis แคบิด BIGNONIACEAE
5 Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose เหลืองอินเดีย BIGNONIACEAE
6 Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos เหลืองเชียงราย BIGNONIACEAE
7 Jacaranda obtusifolia ssp. Rhombifolia (Meijer) Gentry ศรีตรัง BIGNONIACEAE
8 Mansoa hymenaea (DC.) A.H.Gentry กระเทียมเถา BIGNONIACEAE
9 Markhamia stipulata Seem.ex K. Schum. Var. kerrii Sprague แคหางค่าง BIGNONIACEAE
10 Millingtonia hortensis Linn.f. ปีบ BIGNONIACEAE
11 Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz เพกา BIGNONIACEAE
12 Oroxylum indicum (L.) Vent. เพกา BIGNONIACEAE
13 Pauldopia ghorta (G. Don) Steenis ระฆังทอง BIGNONIACEAE
14 Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague ชมพูฮาวาย BIGNONIACEAE
15 Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) miers พวงแสด BIGNONIACEAE
16 Radermachera boniana Dop สำเภาทอง BIGNONIACEAE
17 Radermachera eberhardtii Dop - BIGNONIACEAE
18 Radermachera glanulosa (Bl.) Miq. เพกาผู้ BIGNONIACEAE
19 Radermachera hainanensis Merr. ปีบทอง BIGNONIACEAE
20 Radermachera ignea (Kurz) Steenis กาสะลองคำ BIGNONIACEAE
21 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
22 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. แคหิน BIGNONIACEAE
23 Stereospermum neuranthum Kurz แคทราย BIGNONIACEAE
24 Stereospermum tetragonum DC. แคฝอย BIGNONIACEAE
25 Tabebuia argentea Britt. เหลืองปรีดียาธร BIGNONIACEAE
26 Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl. เหลืองเชียงราย BIGNONIACEAE
27 Tabebuia pallida (Lindl.) Miers แตรชมพู BIGNONIACEAE
28 Tabebuia rosea (Bertol.) DC. ชมพูพันธ์ทิพย์ BIGNONIACEAE
29 Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. พวงแสดต้น BIGNONIACEAE
30 Tecoma stans (L.) Kunth ทองอุไร BIGNONIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index