แสดงรายการ จากวงศ์ "MORINGACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Moringa oleifera Lam. มะรุม MORINGACEAE
2 Moringa oleifera Lamk. มะรุม MORINGACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index