แสดงรายการ จากวงศ์ "NELUMBONACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Nelumbo nucifera Gaertn. บัวหลวง NELUMBONACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index