แสดงรายการ จากวงศ์ "LEMNACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Lemna perpusilla Torrey แหนเป็ดเล็ก LEMNACEAE
2 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid แหนเป็ดใหญ่ LEMNACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index