แสดงรายการ จากวงศ์ "ASTERACEAE (COMPOSITAE)"   พบทั้งสิ้น 21 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Aster ageratoides ssp. Alato-petiolata Kitam. นางจอย ASTERACEAE (COMPOSITAE)
2 Carthamus tinctorius L. คำฝอย ASTERACEAE (COMPOSITAE)
3 Chromolaena odorata(L.) King & Robinson สาบเสือ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
4 Crassocephalum crepidioides(benth.)S. Moore ผักคออ่อน ASTERACEAE (COMPOSITAE)
5 Duhaldea nervosa (Wall. ex DC.)A. Anderb. ต่างหูขาว ASTERACEAE (COMPOSITAE)
6 Ecipta prostrate L. กะเม็ง ASTERACEAE (COMPOSITAE)
7 Emilia sonchifolia (L.) DC.ex Wight หางปลาช่อน ASTERACEAE (COMPOSITAE)
8 Enydra fluctuans Lour. ผักบุ้งร่วม ASTERACEAE (COMPOSITAE)
9 Gochnatia decora (Kurz) Cabr. ยาแก้ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
10 Grangea maderaspatana (L.) Poir. พญามุตติ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
11 Inula cappa (Ham. Ex D.Don) DC. หนาดคำ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
12 Mikania cordata Rob. ยาบขี้ไก่ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
13 Pentanema indicum (L.)Ling ดาวกระจายน้อย ASTERACEAE (COMPOSITAE)
14 Pluchea indica (L.) Less. ขลู่ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
15 Spilanthes paniculata Wall.ex DC. ผักเผ็ด ASTERACEAE (COMPOSITAE)
16 Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray บัวตอง ASTERACEAE (COMPOSITAE)
17 Tridax procumbens L. ตีนตุ๊กแก ASTERACEAE (COMPOSITAE)
18 Vernonia juncea (Kurz) Hook.f. ยุงปัดแม่ม่าย ASTERACEAE (COMPOSITAE)
19 Vernonia parishii Hook.f. ขางหางเล็ก ASTERACEAE (COMPOSITAE)
20 Vernonia sp. - ASTERACEAE (COMPOSITAE)
21 Youngia japonica (L.) DC. คำยอด ASTERACEAE (COMPOSITAE)

ดัชนีตามอักษร/Family Index